Kaikki kirjoittajan Peppina artikkelit

Syyskokous

American Curlit ry
Syyskokouskutsu 2020

Aika:            lauantaina 31.10.2020 ennen paneelin alkua
Paikka:       Pirokin näyttelyn yhteydessä, Elotie 14, Ylöjärvi

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja loppuvuodelle 2020
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2021
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat