Kaikki kirjoittajan Peppina artikkelit

Kevätkokous

American Curlit ry
Kevätkokouskutsu 2020

Aika:            sunnuntaina 14.6.2020 klo 12.00
Paikka:        ABC Lahdesjärvi Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Esittelynäyttely syksyllä?
  8. Kasvatuksen tavoiteohjelma
  9. Muut asiat