Kokouskutsu

American curlit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Ylöjärvellä Pirkanmaan rotukissayhdistys ry:n näyttelyn yhteydessä lauantaina 19.5.2018 klo 9.00 alkaen.

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksymisestä
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat